(A) 啊! 的博客

中國悠久的曆史裏,戰爭不論在時間上或在社會上都占有相當重要的地位。就在這個戰鬥不斷的國家裏,克敵製勝的戰術研究相當興盛。
個人資料
 • 博客訪問:
正文

'兒皇帝'溥儀訪問日本 參拜靖國神社【組圖】

(2011-07-06 15:39:42) 下一個


 

 
東京車站,溥儀與秩父宮(1935年4月6日)。


 1935年4月2日,溥儀為答謝日本天皇禦弟秩父宮雍仁的來訪,由關東軍安排,去日本訪問。他從長春出發,乘火車到大連。對於這次訪問,日本做了周密安排,組成了以樞密院顧問林權助男爵為首的14人接待委員會,軍部還派出“比睿”號戰艦和多艘護航艦來大連迎接。溥儀登上日本戰艦,檢閱了日本“球摩”第12、15驅逐艦隊。

 溥儀一行到達日本橫濱後,乘火車前往東京,日本天皇親自到車站迎接。隨後溥儀由秩父宮陪同,乘宮廷儀裝馬車,來到天皇裕仁當皇太子時居住在赤阪離宮下榻。在日期間,溥儀先後檢閱了日軍近衛師團、羽誌野騎兵第二聯隊及戰車第二聯隊,並到曰陸軍第一衛醫院慰問了日本傷兵。


 

 裕仁與溥儀

 

 1935年4月10日,溥儀參加日方舉行的招待演出。

 

 溥儀從長春車站出發訪日

 

 橫濱港比睿號

 

 橫濱港,溥儀與前來迎接的秩父宮

 

 溥儀與秩父宮通過東京車站奉迎門

 


 秩父宮恭送溥儀前往赤阪離宮

 

 秩父宮恭送溥儀進入赤阪離宮

 

 溥儀參拜靖國神社


 溥儀參拜靖國神社


 溥儀參觀神宮外苑繪畫館


 溥儀至大宮禦所拜見日本皇太後

 

 歡迎溥儀訪日的花車遊行


 東京車站奉迎門夜景

 

 東京車前奉迎門

 

 滿洲國公使館奉迎會
 

 東京日比穀大音樂堂,日本國民奉迎滿洲國皇帝殿下之盛況。

 

 赴日期間,在奈良觀賞小鹿。
 
 

 溥儀拜祭“建國神廟”

 

 溥儀和裕仁同乘馬車前往代代木練兵場,出席特命近衛師團觀兵式。


 

 比睿號


 比睿號

 

 比睿號進入大連港

 

 比睿號上的士兵列隊歡迎溥儀

 

 比睿號上的溥儀

 

 比睿號裏麵


 東京
 

 東京車站前巨大奉迎門


 銀座街頭奉迎門

 

 花車遊行

 

 花車


 東京.銀座奉迎門


 夜間的奉迎門
 
 

 溥儀和裕仁天皇到達代代木練兵場,出席特命近衛師團觀兵式。
 
 

 在東京觀看歌舞伎演出[ 打印 ]
閱讀 ()評論 (0)
評論
目前還沒有任何評論
登錄後才可評論.