s 閱讀頁

結和第四十三

 大夫曰:"漢興以來,修好結和親,所聘遺單於者甚厚;然不紀重質厚賂之故改節,而暴害滋甚。先帝睹其可以武折,而不可以德懷,故廣將帥,招奮擊,以誅厥罪;功勳粲然,著於海內,藏於記府,何命'亡十獲一'乎?夫偷安者後危,慮近者憂邇,賢者離俗,智士權行,君子所慮,眾庶疑焉。故民可與觀成,不可與圖始。此有司所獨見,而文學所不睹。"

 文學曰:"往者,匈奴結和親,諸夷納貢,即君臣外內相信,無胡、越之患。當此之時,上求寡而易贍,民安樂而無事,耕田而食,桑麻而衣,家有數年之蓄,縣官餘貨財,閭裏耆老,鹹及其澤。自是之後,退文任武,苦師勞眾,以略無用之地,立郡沙石之間,民不能自守,發屯乘城,挽輦而贍之。愚竊見其亡,不睹其成。"

 大夫曰:"匈奴以虛名市於漢,而實不從;數為蠻、貊所紿,不痛之,何故也?高皇帝仗劍定九州;今以九州而不行於匈奴。閭裏常民,尚有梟散,況萬裏之主與小國之匈奴乎?夫以天下之力勤何不摧?以天下之士民何不服?今有帝名,而威不信於長城之外,反賂遺而尚踞敖,此五帝所不忍,三王所畢怒也。"

 文學曰:"湯事夏而卒服之,周事殷而卒滅之。故以大禦小者王,以強淩弱者亡。聖人不困其眾以兼國,良禦不困其馬以兼道。故造父之禦不失和,聖人之治不倍德。秦攝利銜以禦宇內,執修棰以笞八極,驂服以罷,而鞭策愈加,故有傾銜遺棰之變。士民非不眾,力勤非不多也,皆內倍外附而莫為用。此高皇帝所以仗劍而取天下也。夫兩主好合,內外交通,天下安寧,世世無患,士民何事?三王何怒焉?"

 大夫曰:"伯翳之始封秦,地為七十裏。穆公開霸,孝公廣業。自卑至上,自小至大。故先祖基之,子孫成之。軒轅戰涿鹿,殺兩皞、蚩尤而為帝,湯、武伐夏、商,誅桀、紂而為王。黃帝以戰成功,湯、武以伐成孝。故手足之勤,腹腸之養也。當世之務,後世之利也。今四夷內侵,不攘,萬世必有長患。先帝興義兵以誅強暴,東滅朝鮮,西定冉、駹,南擒百越,北挫強胡,追匈奴以廣北州,湯、武之舉,蚩尤之兵也。故聖主斥地,非私其利,用兵,非徒奮怒也,所以匡難辟害,以為黎民遠慮。"

 文學曰:"秦南禽勁越,北卻強胡,竭中國以役四夷,人罷極而主不恤,國內潰而上不知;是以一夫倡而天下和,兵破陳涉,地奪諸侯,何嗣之所利?詩雲:'雍雍鳴鳱,旭日始旦。'登得前利,不念後咎。故吳王知伐齊之便,不知幹遂之患。秦知進取之利,而不知鴻門之難。是知一而不知十也。周謹小而得大,秦欲大而亡小。語曰:'前車覆,後車戒。'殷鑒不遠,在夏後之世'矣。"

 
更多

編輯推薦

1實習菜譜(農家...
2鑒略妥注
3魯迅作品選
4元史演義
5道德經
6偽自由書
7北戶錄
8茶經
9長短經
10長生殿
看過本書的人還看過
 • 傳習錄

  作者:【明】王守仁 

  生活休閑 【已完結】

  《傳習錄》是中國明代哲學家、宋明道學中心學一派的代表人物王守仁的語錄和論學書信。“傳習”一辭源出自《...

 • 鄧析子

  作者:【周】鄧析 

  生活休閑 【已完結】

  《鄧析子》分為無厚篇與轉辭篇兩篇,無厚篇所強調的是君主與臣民的共生關係,勸勉君王治國時應該以平等的心...

 • 東周列國誌

  作者:【明】馮夢龍 

  生活休閑 【已完結】

  《東周列國誌》是明末小說家馮夢龍著作的一部曆史演義小說。原版名稱是《列國誌傳》,小說由古白話寫成,主...

 • 獨異誌

  作者:【唐】李亢 

  生活休閑 【已完結】

  《獨異誌》者,記世事之獨異也。自開辟以來迄於今世之經籍,耳目可見聞,神仙鬼怪,並所摭錄。然有紀