s 閱讀頁

第15章 東晉紀

 中宗元帝興,改國為東晉。

 豪士集新亭,舉目山河迥。

 周頹獨傷情,王導偏得興。

 祖逖與劉琨,功名兩相並。

 著鞭與枕戈,爭把中原定。

 王郭為晉臣,帝親授金印。

 出命征荊襄,謀反據諸郡。

 帝命王導征,郭死諸凶(走並)。

 位傳肅宗立,智慧明如鏡。

 有誌正中原,而卒不可正。

 陶侃少孤貧,事母全孝敬。

 母剪發延賓,範逵為舉進。

 都督過八州,功被於四境。

 憲宗成皇帝,蘇峻誑君令。

 卞壼督兵征,父子皆喪命。

 孝宗穆皇帝,即位年三歲。

 王昱輔朝綱,列國皆爭競。

 石虎稱大王,勒種遭殺盡。

 桓溫弄晉權,中外皆欽敬。

 郗超入幕賓,暗受桓溫命。

 王猛捫虱談,不受桓溫聘。

 庾亮為司空,臨事以明敏。

 謝安為司徒,果斷而民信。

 淵明歸去兮,不作彭澤令。

 處士王羲之,懶係皇家印。

 為道寫黃庭,書罷籠鵝贐。

 夏魏趙燕秦,相爭四海應。

 小國並稱王,與晉皆仇釁。

 迨至恭皇帝,傳位十一世。

 一百零四年,國絕諸王繼。

 天下國數多,分為南北紀。

 
更多

編輯推薦

1實習菜譜(農家...
2魯迅作品選
3元史演義
4道德經
5偽自由書
6北戶錄
7茶經
8長短經
9長生殿
10傳習錄
看過本書的人還看過
 • 鄧析子

  作者:【周】鄧析 

  生活休閑 【已完結】

  《鄧析子》分為無厚篇與轉辭篇兩篇,無厚篇所強調的是君主與臣民的共生關係,勸勉君王治國時應該以平等的心...

 • 東周列國誌

  作者:【明】馮夢龍 

  生活休閑 【已完結】

  《東周列國誌》是明末小說家馮夢龍著作的一部曆史演義小說。原版名稱是《列國誌傳》,小說由古白話寫成,主...

 • 獨異誌

  作者:【唐】李亢 

  生活休閑 【已完結】

  《獨異誌》者,記世事之獨異也。自開辟以來迄於今世之經籍,耳目可見聞,神仙鬼怪,並所摭錄。然有紀

 • 新論

  作者:【漢】桓譚 

  生活休閑 【已完結】

  第一 本造 秦呂不韋請迎高妙,作《呂氏春秋》。漢之淮南王聘天下辯通,以著篇章。書成,皆布之都市,懸……...