Kastalia:情智靈性之翼

卡斯塔裏亞,神話中的靈感之泉,生命之源。你賜我以情智靈性,我回報你以詞賦詩文。就這樣,離開了陸沉的故鄉,來到了海外的古嶼……
正文

沁園春·遊仙

(2020-10-19 14:50:49) 下一個

沁園春·遊仙

            ——用然、宣兄唱和韻

 

駕月騰雲,鶴別昆侖,鳳起夔山。

忽嫦娥現影,悄言心怯;太真來迓,暗訴形單。

乘興邀伊,瑤池漫步,恍惚笙簫奏眾賢。

歡筵散,偏仙河墜失,塵屐難堅。

 

轉身冰雪熔岩。愧夢裏、依然羨少顏。

憶束冠習武,徒諳劍術;慕名參道,空擲華年。

度越時空,糾纏量子,不語蒼穹無警言。

東方白,悵茫茫玄秘,宇宙周天。

 

                                       2020、10、19

[ 打印 ]
閱讀 ()評論 (0)
評論
目前還沒有任何評論
登錄後才可評論.