s 閱讀頁

繇役第四十九

 大夫曰:"屠者解分中理,可橫以手而離也;至其抽筋鑿骨,非行金斧不能決。聖主循性而化,有不從者,亦將舉兵而征之,是以湯誅葛伯,文王誅犬夷。及後戎、狄猾夏,中國不寧,周宣王、仲山甫式遏寇虐。詩雲:'薄伐獫狁,至於太原。'出車彭彭,城彼朔方。'自古明王不能無征伐而服不義,不能無城壘而禦強暴也。"

 文學曰:"舜執幹戚而有苗服,文王底德而懷四夷。詩雲:'鎬京辟雍,自西自東,自南自北,無思不服。'普天之下,惟人麵之倫,莫不引領而歸其義。故畫地為境,人莫之犯。子曰:'白刃可冒,中庸不可入。'至德之謂也。故善攻不待堅甲而克,善守不待渠梁而固。武王之伐殷也,執黃鉞,誓牧之野,天下之士莫不願為之用。既而偃兵,搢笏而朝,天下之民莫不願為之臣。既以義取之,以德守之。秦以力取之,以法守之,本末不得,故亡。夫文猶可長用,而武難久行也。"

 大夫曰:"詩雲:'獫狁孔熾,我是用戒。'武夫潢潢,經營四方。'故守禦征伐,所由來久矣。春秋大戎未至而豫禦之。故四支強而躬體固,華葉茂而本根據。故飭四境所以安中國也,發戍漕所以審勞佚也。主憂者臣勞,上危者下死。先帝憂百姓不贍,出禁錢,解乘輿驂,貶樂損膳,以賑窮備邊費。未見報施之義,而見沮成之理,非所聞也。"

 文學曰:"周道衰,王跡熄,諸侯爭強,大小相淩。是以強國務侵,弱國設備。甲士勞戰陣,役於兵革,故君勞而民困苦也。今中國為一統,而方內不安,徭役遠而外內煩也。古者,無過年之繇,無逾時之役。今近者數千裏,遠者過萬裏,曆二期。長子不還,父母愁憂,妻子詠歎,憤懣之恨發動於心,慕思之積痛於骨髓。此杕杜、采薇之所為作也。"

 
更多

編輯推薦

1實習菜譜(農家...
2鑒略妥注
3魯迅作品選
4元史演義
5道德經
6偽自由書
7北戶錄
8茶經
9長短經
10長生殿
看過本書的人還看過
 • 傳習錄

  作者:【明】王守仁 

  生活休閑 【已完結】

  《傳習錄》是中國明代哲學家、宋明道學中心學一派的代表人物王守仁的語錄和論學書信。“傳習”一辭源出自《...

 • 鄧析子

  作者:【周】鄧析 

  生活休閑 【已完結】

  《鄧析子》分為無厚篇與轉辭篇兩篇,無厚篇所強調的是君主與臣民的共生關係,勸勉君王治國時應該以平等的心...

 • 東周列國誌

  作者:【明】馮夢龍 

  生活休閑 【已完結】

  《東周列國誌》是明末小說家馮夢龍著作的一部曆史演義小說。原版名稱是《列國誌傳》,小說由古白話寫成,主...

 • 獨異誌

  作者:【唐】李亢 

  生活休閑 【已完結】

  《獨異誌》者,記世事之獨異也。自開辟以來迄於今世之經籍,耳目可見聞,神仙鬼怪,並所摭錄。然有紀