s 閱讀頁

第二十九出 聞鈴

 〔醜內叫介〕軍士每趲行,前麵伺候。〔內鳴鑼,應介〕〔醜〕萬歲爺,請上馬。〔生騎馬,醜隨行上〕

 “雙調近詞·武陵花”萬裏巡行,多少悲涼途路情。看雲山重疊處,似我亂愁交並。無邊落木響秋聲,長空孤雁添悲哽。寡人自離馬嵬,飽嚐辛苦。前日遣使臣齎奉璽冊,傳位太子去了。行了一月,將近蜀中。且喜賊兵漸遠,可以緩程而進。隻是對此鳥啼花落,水綠山青,無非助朕悲懷。如何是好!〔醜〕萬歲爺,途路風霜,十分勞頓。請自排遣,勿致過傷。〔生〕唉,高力士,朕與妃子,坐則並幾,行則隨肩。今日倉卒西巡,斷送他這般結果,教寡人如何撇得下也!〔淚介〕提起傷心事,淚如傾。回望馬嵬坡下,不覺恨填膺。〔醜〕前麵就是棧道了,請萬歲爺挽定絲韁,緩緩前進。〔生〕嫋嫋旗旌,背殘日,風搖影。匹馬崎嶇怎暫停,怎暫停!隻見陰雲黯淡天昏暝,哀猿斷腸,子規叫血,好教人怕聽。兀的不慘殺人也麽哥,兀的不苦殺人也麽哥!蕭條恁生,峨眉山下少人經,冷雨斜風撲麵迎。

 〔醜〕雨來了,請萬歲爺暫登劍閣避雨。〔生作下馬、登閣坐介〕〔醜作向內介〕軍士每,且暫駐紥,雨住再行。〔內應介〕〔生〕獨自登臨意轉傷,蜀山蜀水恨茫茫。不知何處風吹雨,點點聲聲迸斷腸。〔內作鈴響介〕〔生〕你聽那壁廂,不住的聲響,聒的人好不耐煩。高力士,看是什麽東西。〔醜〕是樹林中雨聲,和著簷前鈴鋒,隨風而響。〔生〕呀,這鈴聲好不做美也!

 “前腔”淅淅零零,一片淒然心暗驚。遙聽隔山隔樹,戰合風雨,高響低鳴。一點一滴又一聲,一點一滴又一聲,和愁人血淚交相迸。對這傷情處,轉自憶荒塋。白楊蕭瑟雨縱橫,此際孤魂淒冷。鬼火光寒,草間濕亂螢。隻悔倉皇負了卿,負了卿!我獨在人間,委實的不願生。語娉婷,相將早晚伴幽冥。一慟空山寂,鈴聲相應,閣道崚嶒,似我回腸恨怎平!

 〔醜〕萬歲爺且免愁煩。雨止了,請下閣去罷。〔生作下閣、上馬介,醜向內介〕軍士每,前麵起駕。〔眾內應介〕〔醜隨生行介〕〔生〕

 “尾聲”迢迢前路愁難罄,招魂去國兩關情。〔合〕望不盡雨後尖山萬點青。

 〔生〕劍閣連山千裏色,駱賓王 離人到此倍堪傷。羅鄴空勞翠輦衝泥雨,秦韜玉 一曲淋鈴淚數行。杜牧

 
更多

編輯推薦

1實習菜譜(農家...
2鑒略妥注
3魯迅作品選
4元史演義
5道德經
6偽自由書
7北戶錄
8茶經
9長短經
10傳習錄
看過本書的人還看過
 • 鄧析子

  作者:【周】鄧析 

  生活休閑 【已完結】

  《鄧析子》分為無厚篇與轉辭篇兩篇,無厚篇所強調的是君主與臣民的共生關係,勸勉君王治國時應該以平等的心...

 • 東周列國誌

  作者:【明】馮夢龍 

  生活休閑 【已完結】

  《東周列國誌》是明末小說家馮夢龍著作的一部曆史演義小說。原版名稱是《列國誌傳》,小說由古白話寫成,主...

 • 獨異誌

  作者:【唐】李亢 

  生活休閑 【已完結】

  《獨異誌》者,記世事之獨異也。自開辟以來迄於今世之經籍,耳目可見聞,神仙鬼怪,並所摭錄。然有紀

 • 新論

  作者:【漢】桓譚 

  生活休閑 【已完結】

  第一 本造 秦呂不韋請迎高妙,作《呂氏春秋》。漢之淮南王聘天下辯通,以著篇章。書成,皆布之都市,懸……...