s 閱讀頁

二之具

 籝:一曰籃,一曰籠,一曰筥。以竹織之,受五升,或一鬥、二鬥、三鬥者,茶人負以采茶也。

 灶:無用<穴犮>者,釜用唇口者。

 甑:或木或瓦,匪腰而泥,籃以簞之,篾以係之。始其蒸也,入乎簞,既其熟也,出乎簞。釜涸注於甑中,又以穀木枝三亞者製之,散所蒸牙筍並葉,畏流其膏。

 杵臼:一曰碓,惟恒用者佳。

 規,一曰模,一曰棬。以鐵製之,或圓或方或花。

 承,一曰臺,一曰砧。以石為之,不然以槐、桑木半埋地中,遣無所搖動。

 襜,一曰衣。以油絹或雨衫單服敗者為之,以襜置承上,又以規置襜上,以造茶也。茶成,舉而易之。

 芘莉:一曰羸子,一曰<旁>筤。以二小竹,長三赤,軀二赤五寸,柄五寸。以篾織方眼,如圃人土羅闊二赤,以列茶也。

 棨:一曰錐刀。柄以堅木為之,用穿茶也。

 撲:一曰鞭。以竹為之,穿茶以解茶也。

 焙:鑿地深二尺,闊二尺五寸,長一丈。上作短牆,高二尺,泥之。

 貫,削竹為之,長二尺五寸,以貫茶焙之。

 棚,一曰棧,以木構於焙上,編木兩層,高一尺,以焙茶也。茶之半幹,升下棚;全幹,升上棚。

 穿:江東、淮南剖竹為之;巴川、峽山紉穀皮為之。江東以一斤為上穿,半斤為中穿,四兩、五兩為小穿。峽中以一百二十斤為上穿,八十斤為中穿,五十斤為小穿。穿舊作釵釧之“釧”,字或作貫“串”,今則不然,如磨、扇、彈、鑽、縫五字,文以平聲書之,義以去聲呼之,其字,以“穿”名之。

 育:以木製之,以竹編之,以紙糊之。中有隔,上有覆,下有床,傍有門,掩一扇。中置一器,貯煻煨火,令煴煴然,江南梅雨時,焚之以火。

 
更多

編輯推薦

1實習菜譜(農家...
2鑒略妥注
3魯迅作品選
4元史演義
5道德經
6偽自由書
7北戶錄
8長短經
9長生殿
10傳習錄
看過本書的人還看過
 • 鄧析子

  作者:【周】鄧析 

  生活休閑 【已完結】

  《鄧析子》分為無厚篇與轉辭篇兩篇,無厚篇所強調的是君主與臣民的共生關係,勸勉君王治國時應該以平等的心...

 • 東周列國誌

  作者:【明】馮夢龍 

  生活休閑 【已完結】

  《東周列國誌》是明末小說家馮夢龍著作的一部曆史演義小說。原版名稱是《列國誌傳》,小說由古白話寫成,主...

 • 獨異誌

  作者:【唐】李亢 

  生活休閑 【已完結】

  《獨異誌》者,記世事之獨異也。自開辟以來迄於今世之經籍,耳目可見聞,神仙鬼怪,並所摭錄。然有紀

 • 新論

  作者:【漢】桓譚 

  生活休閑 【已完結】

  第一 本造 秦呂不韋請迎高妙,作《呂氏春秋》。漢之淮南王聘天下辯通,以著篇章。書成,皆布之都市,懸……...