TRUEFIRE吉他彈唱:劉文正“人生車站”
文章來源: TRUEFIRE2019-09-09 19:32:14

點擊播放:

人生的車站
詞:吳寧遠 曲:吳修士 編曲:陳誌遠
演唱:劉文正
在人生的過程當中
會有無數的車站
從起點說那是永恒
從終點說那是短暫
有人說人生
縱然是多變化
有人說人生
縱然是多奇妙
有時聚 有時離
何必去
尋煩惱 添憂鬱
在人生的過程當中
會有無數的車站
從起點說那是永恒
從終點說那是短暫
有人說人生
縱然是多變化
有人說人生
縱然是多奇妙
有時聚 有時離
何必去
尋煩惱 添憂鬱
有人說人生
縱然是多變化
有人說人生
縱然是多奇妙
有時聚 有時離
何必去
尋煩惱 添憂鬱